Informácie o spracúvaní osobných údajov na webovej stránke

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účelom tejto informácie je vysvetliť, či a ako spoločnosť AUROMEDA, s.r.o., so sídlom Levočská 11, 080 11 Prešov, Slovenská republika, IČO: 53 743 016, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 42886/P (ďalej aj „my“ alebo „naša spoločnosť“), spracúva Vaše osobné údaje, keď navštívite našu webovú stránku na tejto doméne.

1. Webová stránka

Naša webová stránka [www.auromeda.sk] (ďalej len „webová stránka“) používa súbory cookies a ďalšie súvisiace technológie. Súbory cookies umiestňujú aj tretie strany, ktoré sme zapojili.

Podľa ust. § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách môžeme ukladať alebo získavať prístup ku cookies vo Vašom zariadení len na základe Vami preukázateľne udeleného súhlasu. Cookies používame len v prípade, ak ste s ich používaním udelili výslovný súhlas prostredníctvom tzv. cookies lišty. Do okamihu, kým takýto súhlas neudelíte, cookies nevyužívame. Súhlas nie je potrebný pre potrebné – technicky nevyhnutne cookies, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie správneho fungovania našej webovej stránky.

Naša webová stránka využíva rôzne typy cookies. Svoj súhlas s využívaním jednotlivých typov cookies môžete kedykoľvek udeliť, zmeniť alebo odvolať. Cookies lištu môžete kedykoľvek opätovne otvoriť prostredníctvom tlačidla umiestneného v dolnom rohu webovej stránky.

Na to, aby naša webová stránka mohla riadne fungovať a aby sme si mohli plniť naše povinnosti, sprístupňujeme Vaše osobné údaje našim poskytovateľom služieb.

2. Čo sú cookies

Pri návšteve našej webovej stránky sú údaje uchovávané na Vašom počítači a na lokálnom úložisku vo Vašom prehliadači ako tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené v prehliadači Vášho počítača a ktoré sú používané tým, kto ich tam uložil (napríklad našou spoločnosťou) na to, aby získal určité informácie. Cookies nemôžu spúšťať programy alebo umiestňovať vírusy vo Vašom počítači.

Podľa doby, počas ktorej sú cookies vo Vašom zariadení uchovávané, rozdeľujeme cookies na dva základné typy, a to na dočasné a trvalé.

Dočasné cookies (označované aj ako session cookies alebo cookies jednej relácie) sú využívané len na účely jednej konkrétnej návštevy našej webovej stránky. Slúžia najmä na identifikovanie typu Vášho zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón) pri opakovanom načítavaní častí našej webovej stránky v rámci jednej návštevy. Zlepšujú vám tak možnosti jej prehliadania. Po ukončení činnosti prehliadača webových stránok sú dočasné cookies z Vášho zariadenia odstránené.

Trvalé cookies (označované aj ako perzistentné) nám pomáhajú rozpoznať Vás ako unikátneho užívateľa našej webovej stránky a zostávajú uchované vo vašom zariadení až dovtedy, kým neuplynie ich vopred stanovená doba platnosti alebo kým ich nevymažete, pričom dĺžka doby platnosti závisí od druhu cookies. Okrem toho nám trvalé cookies umožnia poskytnúť Vám pri ďalšej návšteve personalizovaný obsah našej webovej stránky.

3. Potrebné (technicky nevyhnutné) cookies

Potrebné, resp. technicky nevyhnutné cookies zahŕňajú údaje nevyhnutné (z technického hľadiska) na zobrazenie webovej stránky a tiež na zaistenie jej bezpečnosti a stability. Právnym základom na spracúvanie týchto údajov je oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, pričom účelom je zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky a jej bezpečnosti.

Väčšina prehliadačov je prednastavených tak, aby automaticky ukladali cookies. Toto nastavenie však môžete zmeniť a zabrániť tak ich ukladaniu alebo si zvoliť také nastavenie, aby Vás prehliadač pred každým ukladaním cookies notifikoval. Užívatelia, ktorí nepovolia ukladanie cookies, môžu mať obmedzený prístup k niektorým funkcionalitám našej webovej stránky.

Pri technicky nevyhnutných cookies je možné, že niektoré z nich sa prenášajú do tretích krajín, najmä do USA a do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.

Dôležité: Vo svojom prehliadači môžete zvoliť také nastavenie, aby napríklad odmietol ukladanie cookies tretích strán alebo akékoľvek cookies. Takéto odmietnutie cookies však môže obmedziť Váš prístup k niektorým funkcionalitám našej webovej stránky alebo sa stránka nemusí zobraziť vôbec.

V tomto prehľade nájdete informácie najmä o tom, aký je účel týchto jednotlivých cookies a počas akej doby ich uchovávame.

OznačenieTrvanieÚčel
auromeda_session2 hodinySlúži na ukladanie informácii o používateľovi, prístupné v rámci viacerých HTTP požiadaviek.
XSRF-TOKEN2 hodinySlúži na zabezpečenie proti CSRF útokom.
remember_web_XXX1 rokSlúži na zapamätanie prihlásenia na webe.
ba_vid1,5 rokaJeho účelom je odhaľovať podvody v prípade online platieb prostredníctvom Barion Smart Gateway na základe digitálneho odtlačku vášho prehliadača a online zvykov. Tento súbor cookie poskytuje údaje, ktoré môžeme použiť na identifikáciu používateľa webovej stránky prostredníctvom viacerých relácií.
ba_vid.XXX1,5 rokaJeho účelom je odhaľovať podvody v prípade online platieb prostredníctvom Barion Smart Gateway na základe digitálneho odtlačku vášho prehliadača a online zvykov. Tento súbor cookie poskytuje údaje, ktoré môžeme použiť na identifikáciu používateľa webovej stránky prostredníctvom viacerých relácií. Zhromažďuje tiež ba_vid, digitálny odtlačok prsta z nastavení prehliadača, časové pečiatky prvej, aktuálnej a poslednej návštevy na stránke a informácie o tom, či sú povolené súbory cookie tretích strán alebo nie.
ba_sid30 minútJeho účelom je odhaľovať podvody v prípade online platieb prostredníctvom Barion Smart Gateway na základe digitálneho odtlačku vášho prehliadača a online zvykov. Tento súbor cookie poskytuje údaje, ktoré môžeme použiť na identifikáciu používateľa prostredníctvom viacerých webových stránok.
ba_sid.XXX30 minútJeho účelom je odhaľovať podvody v prípade online platieb prostredníctvom Barion Smart Gateway na základe digitálneho odtlačku vášho prehliadača a online zvykov. Tento súbor cookie poskytuje údaje, ktoré môžeme použiť na identifikáciu používateľa prostredníctvom jedinej webovej stránky.

4. Analytické/ štatistické cookies

Tieto cookies nám poskytujú anonymné informácie o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku (napr. aké stránky používatelia navštevujú, prípadne či sa na našej stránke stretávajú s chybami fungovania stránky a pod.). Na základe toho môžeme pochopiť, čo zaujíma používateľov našej stránky a zlepšovať tak jej fungovanie. Ak ukladanie týchto cookies nepovolíte, niektoré funkcie na stránke nemusia fungovať správne.

Pri analytických/ štatistických cookies je možné, že niektoré z nich sa prenášajú do tretích krajín, najmä do USA.

Google Analytics

Používame službu Google Analytics na zbieranie údajov na našej stránke. To nám umožňuje vytvárať správy o aktivite na webovej stránke a tak ju zlepšovať.

Právnym základom na spracúvanie týchto druhov cookies je súhlas v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Je na Vás, či nám tento súhlas udelíte. Zároveň môžete tento súhlas po jeho udelení kedykoľvek odvolať.

Pri službe Google Analytics môže dochádzať k prenosu dát do krajín mimo EÚ/ EHP a do krajín, ktoré neposkytujú požadované záruky v oblasti ochrany osobných údajov. V prípade, že dáta budú prenesené do USA, existuje riziko, že tieto dáta budú spracúvané orgánmi USA na účely dohľadu a kontroly bez prislúchajúcich zákonných záruk. Na tomto odkaze si môžete prečítať Pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google: policies.google.com/privacy.

V tomto prehľade nájdete informácie najmä o tom, aký je účel týchto jednotlivých cookies a počas akej doby ich uchovávame.

OznačenieTrvanieÚčel
_hjid1 deň Slúži na analýzu používania webu a je zabezpečená prostredníctvom spoločnosti Google.
_gid1 rokRegistruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku.
_ga6 týždňovRegistruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku.
DV60 dníSlúži na analýzu používania webu a je zabezpečená prostredníctvom spoločnosti Google.
FCNEC1 rokSlúži na analýzu používania webu a je zabezpečená prostredníctvom spoločnosti Google.
_fbp90 dníSlúži na analýzu používania webu a je zabezpečená prostredníctvom spoločnosti Google.

5. Marketingové cookies

Zbierame aj cookies, prostredníctvom ktorých môžeme poskytovať údaje o návšteve našej webovej stránky reklamným platformám, ktoré Vám následne môžu zobrazovať reklamu, ktorá Vás môže zaujímať. Vďaka týmto súborom sa Vám reklamy nebudú zobrazovať náhodne a budú prispôsobené Vašim preferenciám stanoveným napríklad na základe histórie prezeraných či zakúpených produktov.

Právnym základom na spracúvanie týchto druhov cookies je súhlas v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Pri marketingových cookies je možné, že niektoré z nich sa prenášajú do tretích krajín, najmä do USA a do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.

V tomto prehľade nájdete informácie najmä o tom, aký je účel týchto jednotlivých cookies a počas akej doby ich uchovávame.

OznačenieTrvanieÚčel
__gfp_64b1 rokSlúži na marketing a retargeting spoločnosťou Google.
CONSENT1 rokSlúži na marketing a retargeting spoločnosťou Google.
1P_JAR1 rokSlúži na marketing a retargeting spoločnosťou Google.
HSID1 rokSlúži na marketing a retargeting spoločnosťou Google.
NID1 rokSlúži na marketing a retargeting spoločnosťou Google.
ANID,1 rokSlúži na marketing a retargeting spoločnosťou Google.
APISID1 rokSlúži na marketing a retargeting spoločnosťou Google.
SID1 rokSlúži na marketing a retargeting spoločnosťou Google.
__Secure-[3P/1P1 rokSlúži na marketing a retargeting spoločnosťou Google.
BarionMarketingConsent.XXX1,5 rokaJeho účelom je uchovávať vaše vyhlásenie o súhlase so zhromažďovaním a používaním údajov týkajúcich sa relácií vášho prehliadača a nákupných návykov, aby sme vám mohli poskytovať prispôsobené reklamy a ponuky. Ak ste udelili svoj súhlas, údaje zhromaždené nasledujúcimi súbormi cookies umiestnenými na účely predchádzania podvodom s kreditnými kartami sa tiež použijú na analýzu vašich návykov pri prehliadaní a nakupovaní a na poskytovanie prispôsobených reklám a ponúk.

6. Zdroje údajov

Osobné údaje získavame priamo od Vás. Ak je to nevyhnutné na poskytovanie našich služieb, spracúvame osobné údaje získané z používania našej webovej stránky.

7. Doba uchovávania údajov alebo kritériá na jej určenie

Vaše údaje uchovávame dovtedy, kým je to potrebné na dosiahnutie určitých účelov, na ktoré tieto údaje boli získané. Keď už to nie je potrebné pre daný účel, údaje vymažeme.

Konkrétne doby uchovávania sú uvedené v prehľade pri jednotlivých druhoch cookies vyššie.

8. Vaše práva

Ako prevádzkovateľ zodpovedáme za spracúvanie Vašich osobných údajov. Vo svojom prehliadači môžete zvoliť také nastavenie, ktoré zabráni zbieraniu cookies, prípadne môžete vymazať všetky cookies, ktoré sa dosiaľ vo Vašom počítači uložili.

Pokiaľ ide o Vaše osobné údaje, máte nasledujúce práva:

 • právo vedieť, prečo sú vaše osobné údaje potrebné, čo sa s nimi stane a ako dlho budú uchovávané
 • Právo na prístup: Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ktoré sú nám známe.
 • Právo na opravu: máte právo kedykoľvek doplniť, opraviť, vymazať alebo zablokovať vaše osobné údaje.
 • Právo odvolať súhlas: Ak nám udelíte súhlas so spracovaním vašich údajov, máte právo tento súhlas odvolať.
 • Právo na prenos vašich údajov: máte právo požadovať od správcu všetky svoje osobné údaje a preniesť ich v celom rozsahu k ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 • Právo namietať: môžete vzniesť námietku proti spracovaniu vašich údajov. Dodržiavame to, pokiaľ neexistujú odôvodnené dôvody na spracovanie.
 • Právo podať sťažnosť: Môžete podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel.: +421 2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Ak chcete uplatniť tieto práva, kontaktujte nás. Vašu žiadosť môžete poslať:

 • písomne na adresu spoločnosti: AUROMEDA, s.r.o., Levočská 11, 080 11 Prešov, Slovenská republika, alebo
 • e-mailom na gdpr@pharmtradesk.com.

V prípade cookies, ktoré získavame na základe Vášho súhlasu, môžete svoj súhlas odvolať. V prípade spracúvania Vašich údajov na základe Vášho súhlasu, môžete svoj súhlas odvolať (smerom do budúcna) kedykoľvek. Súhlas môžete odvolať upravením Vašich preferencií na cookies lište alebo svoje odvolanie súhlasu môžete poslať:

 • písomne na adresu spoločnosti: AUROMEDA, s.r.o., Levočská 11, 080 11 Prešov, Slovenská republika, alebo
 • e-mailom na gdpr@pharmtradesk.com.

Účinnosť: 03/2023

O spoločnosti

Auromeda, Váš spoločník na životnej ceste
AUROMEDA je nová značka výživových doplnkov na slovenskom trhu, zameraná na produkty podporujúce zdravie, krásu a predovšetkým vitalitu ľudí každej vekovej skupiny. Okrem značky AUROMEDA na trhu pôsobíme od roku 2015 ako člen skupiny Pharm Trade, ktorý obchoduje s farmaceutickým tovarom. Značka AUROMEDA ponúka rôzne druhy exkluzívneho ochuteného kolagénu, ktoré sú obohatené o vitamíny, minerály a ďalšie látky. Tieto patentované zmesi pomáhajú podporovať liečbu rôznych zdravotných indikácií. Okrem slovenského trhu má značka AUROMEDA zastúpenie aj na blízkom východe v Spojených arabských emirátoch.

© 2024 AUROMEDA s.r.o.